Database error: Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='134098' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'bdm23848210'@'112.125.95.233' for table 'pwn_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='134098' and iffb='1') called at [/data/home/bxu2341200029/htdocs/includes/db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='134098' and iffb='1') called at [/data/home/bxu2341200029/htdocs/comment/module/CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [/data/home/bxu2341200029/htdocs/includes/common.inc.php:518] #3 printpage() called at [/data/home/bxu2341200029/htdocs/comment/html/index.php:13] 网友点评-
网站标志
点评详情
点评详情
发布于:2017-10-2 14:37:32  访问:6 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
จัดดอกไม้สด
ร้านดอกไม้ชนิดจัดดอกไม้สด
ว่าด้วยร้านดอกไม้ลักษณะจัดดอกไม้สด
ธุรกิจการค้าร้านดอกไม้ชนิดจัดดอกไม้สดเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีบุคคลให้ความใส่ใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำนวนมากมักจะเห็นว่าเป็นธุรกิจร้านดอกไม้แบบจัดดอกไม้สดเป็นสิ่งที่อาจทำกันได้โดยไม่ลำบากนักเพียงแต่มีวิทยาในประเด็นวิถีทางจัดดอกไม้ก็อาจที่จะประกอบธุรกิจร้านดอกไม้แบบจัดดอกไม้สดได้ถ้าว่าอันที่จริงแล้วกิจการร้านดอกไม้ประเภทจัดดอกไม้สดที่ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ประกอบการจะจำต้องมีความสามารถเฉพาะ รวมทั้งมีความมุ่งหมายในการทำธุรกิจร้านดอกไม้ชนิดจัดดอกไม้สดนี้อย่างเอาเป็นเอาตาย เพราะร้านดอกไม้ประเภทจัดดอกไม้สดในปัจจุบันนี้มีการชิงดีชิงเด่นค่อนข้างสูง
การวิเคราะห์ภาวะร้านดอกไม้แบบจัดดอกไม้สด
ในสมัยเก่าร้านดอกไม้แบบจัดดอกไม้สดถูกคิดว่าน่าเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง
แม้กระนั้นสมัยนี้ความนิยมชมชอบในการส่งดอกไม้เพื่อให้เป็นตัวกลางในการแสดงออกถึงความปลื้มปิติหรือไม่ก็แสดงออกถึงความเศร้าในยามต่างๆมากขึ้น ส่งผลให้กิจการค้าร้านดอกไม้ชนิดจัดดอกไม้สดขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งคาดกันว่ามีร้านดอกไม้ชนิดจัดดอกไม้สดแผ่กว้างอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านในล่าสุด โดยอยู่ในกรุงเทพพร้อมทั้งวงรอบคร่าวๆร้อยละ 50 ที่เหลืออยู่ในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะนครใหญ่ๆ เนื่องจากธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนไม่สูงสักเท่าไหร่
การพิเคราะห์ข้อบกพร่องจุดแข็งของร้านดอกไม้ลักษณะจัดดอกไม้สด
จุดดีของร้านดอกไม้ลักษณะจัดดอกไม้สด
- จำเป็นจะต้องมีพิทยาพร้อมทั้งความชำนาญในด้านการจัดตกแต่งดอกไม้เป็นอย่างดี
- แสวงหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ความรังสรรค์เพื่อ นำมาพัฒนาร้านดอกไม้ลักษณะจัดดอกไม้สดอยู่สม่ำเสมอ
- มีความรับผิดชอบให้สูงยิ่งขึ้นกว่าแต่เดิมเพื่อจะได้บรรลุผลตามจุดประสงค์
ข้อผิดพลาดของร้านดอกไม้ลักษณะจัดดอกไม้สด
- หากเป็นร้านดอกไม้ชนิดจัดดอกไม้สดที่พึ่งเปิดร้าน จำต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวให้เป็นที่รับรองแก่ลูกค้า
- การจัดการร้านดอกไม้ชนิดจัดดอกไม้สดเองโดยที่ไร้ลูกจ้าง อาจจะทำให้งานช้ากว่ากำหนด
- ถ้าว่ามีการสั่งซื้อเยอะๆ อาจทำให้เสียโอกาสได้
- การสั่งซื้อหาวัตถุดิบยังไม่ได้รับเครดิตจากคนขาย จะต้องจ่ายเงินสดเสมอ เป็นเหตุให้ขาดสถานภาพคล่องเงินสดในการสับเปลี่ยน
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
QQ客服
脚注信息
Copyright (C) 2016-2017 All Rights Reserved. 水城县猴场红心猕猴桃销售有限公司 版权所有   服务时间:周一至周日 08:30 — 20:00 备案/许可证编号为:黔ICP备16004809号
访问统计